Tuyển dụng

19/16B Đường Tam Bình, KP2, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM 0909.954.868
Tuyển dụng
30/03/23
QUẢN LÝ SẢN XUẤT CƠ KHÍ
30/03/23
Lập trình và vận hành máy phay CNC Lập trình và vận hành máy cắt dây CNC.
30/03/23
Lập trình và vận hành máy phay CNC Lập trình và vận hành máy cắt dây CNC.